UiB Blogg            

Eureka!

Forskerlinjeforeningen i Bergen

Om Eureka!


Eureka! er studentorganisasjonen til forskerlinjestudentene på medisin- og odontologistudiet i Bergen. Vi ble offisielt stiftet en mai 2010, og har siden dette prøvd å etterleve våre flotte og demokratiske statutter. Vi elsker forskning, og vår jobb er blant annet å få forskningen til å elske oss, eller i hvert fall å gjøre hverdagen litt enklere for våre medlemmer. Vi har også påtatt oss rollen i å være det sosiale limet som binder forskerlinjestudentene sammen på tvers av interesseområder og kulltilhørighet. Alt i alt, Eureka! tar forskningen om mulig til et enda høyere nivå funksjonelt og sosialt.

Se også Forskerlinjen ved det medisinsk-odontologiske fakultet sin nettside.

Eureka! har fått god hjelp fra sponsorer for å gjennomføre aktivitetene sine, og det setter vi stor pris på. Les mer om sponsorene våre her. 

Eurekastyret 2019

Navn Verv E-post
Leder
Nestleder

MEDSU-representant

Økonomiansvarlig

Tillitsvalgt

Tillitsvalgt

 

 

 

Rekrutteringsansvarlig
IT-ansvarlig
Sosialtansvarlig
Fagansvarlig

 

Styremedlem
Sekretær